Bạn có mục tiêu, có chiến lược, có kế hoạch. Vậy bạn đủ tự tin quyết tâm để thay đổi và sẵn sàng tiếp nhận cái mới, để đạt được điều bạn thực sự mong muốn?

CHƯƠNG TRÌNH

TP. HỒ CHÍ MINH

15/08/2020

HÀ NỘI

22/08/2020

HẢI PHÒNG

23/08/2020